top of page

Praktisch strateeg

Ik ben Heide Goris. Een praktisch strateeg die organisaties helpt handen en voeten geven aan innovatievraagstukken in het maatschappelijke domein. 

Samen met een team/organisatie, ontwerp ik doelmatige en impactvolle initiatieven en samenwerkingen. Vanuit een creatief én praktisch plan, ga ik met mijn opdrachtgever aan de slag. Indien gewenst, verzorg ik ook de uitrol.

Je ziet mij op z'n best in crisissituaties, bij chaos of bij grote uitdagingen binnen jouw organisatie / binnen teams. Zéker als deze uitdagingen binnen een multistakeholder omgeving moeten worden uitgerold. Love it!

Als creatieve- èn realiserende adviseur, ben ik inzetbaar in verschillende rollen, bijv als projectmanager/programmamanager of interim manager.

Huidige opdracht: coordinator binnen Groeifondsprogramma Impuls Open Leermateriaal. 

Meest recente opdracht: (afgerond) Kwartiermaker en advies doorontwikkeling KIA - Kennisnetwerk Informatie en Archief (2022-2023) 

 

Zie hier voor aanbevelingen van opdrachtgevers.

Zie mijn LinkedIn profiel voor een overzicht van opdrachten en opdrachtgevers. 

WERKEN met heide

Jouw organisatie wil iets nieuws initiëren in het maatschappelijke domein. En je zoekt iemand die aanpakt en zorgt dat jullie op praktische wijze jullie (strategische) doelen behalen.

Op zoek?

  • jij zoekt iemand die de inhoud durft in te duiken en hier visie en strategie in brengt. Om het vervolgens - met creativiteit en oog voor stakeholders - weet te vertalen naar een nieuw initiatief of project.

  • je wilt bestaande dienstverlening aanpassen of mogelijk iets nieuws opzetten.

  • Stakeholders zijn belangrijk en je wilt dat die context wordt meegenomen in de oplossing van je vraagstuk. 

  • waar is toch die tijdelijke, nieuwsgierige en energieke collega? Liefst iemand met frisse ideeën en realisatievermogen, die voor een bepaalde tijd jouw organisatie instapt waardoor het werk niet stilligt?

  • je wilt geen kille adviseur, maar iemand met sociale fijngevoeligheid, die snel doorheeft hoe jouw team werkt en cultuur is - en dit meeneemt in uitvoering van het project.

  • iemand waarvan je nu nog denkt: "Hoe kunnen we hier ooit een geschikte kandidaat voor vinden?"

Grote kans dat ik dan de juiste kandidaat ben.

Werken met Heide

Strategisch advies: in opdracht van Kennisnetwerk Informatie en Archief (penvoerder Nationaal Archief) werkte ik als kwartiermaker met team KIA aan de doorontwikkeling van het netwerk KIA (2022 - 2023). Vanuit gesprekken met doelgroep en stakeholders, ontwikkelden we een gezamenlijke visie op de uitdagingen voor archief- en informatieprofessionals en werkten visie en onderzoeksresultaten uit tot een prototype van hoe KIA professionals EN organisaties kan faciliteren in kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisontwikkeling voor hun vakgebied. 

Opgehaalde wensen, doorvertaald naar kansen, werden gaandeweg al vertaald binnen de dienstverlening van team KIA.

 

Programmeur: in 2021 en 2022 verzorgde ik oa de programmacoördinatie van de tweedaagse SURF Onderwijsdagen en werd ik als programmeur ingehuurd om ook de fysieke 2021 editie van de Cubiss Kennisdag vorm te geven. In 2020 programmeerde en realiseerde ik in opdracht van Cubiss Brabant binnen 5 weken de volledige multimediale programmering van het jaarlijkse event Cubiss Kennisdag 2020. Ook ontwierp ik een mooi avondprogramma voor hun relaties. In opdracht van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid verzorgde ik de programmering en script van een talkshow voor het onderwijs, als onderdeel van de Dutch Media Week.

Strategisch advies: iov Kennisnet leverde ik ism Susan de Haan een concept voor een jongerencampagne op. Voor de Koninklijke Bibliotheek formuleerde ik in 2020 een inkoop/samenwerkingsadvies voor het programma digitale geletterdheid jeugd. 

CSR: bij VodafoneZiggo werkte ik in 2019 als interim CSR Manager o.a. aan de samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds om ouderen wegwijs te maken in de digitalisering (Welkom Online). Ook realiseerden wij in samenspraak met medewerkers een intern vrijwilligersplatform en campagne ter bevordering van employee engagement, en werkte ik mee aan het magazine WIJS (voor ouders over mediaopvoeding, oplage 100.000). 

Bekijk mijn cv op LinkedIn voor meer over mijn werk

Recent werk

Tom de Smet 

Directeur

Nationaal Archief | 2022 en 2023

Heide is een verfrissende dwarsdenker én -doener die ik iedere organisatie gun. Ze is in staat geweest om samen met het NA en vele stakeholders een verandering op gang te brengen in een complexe netwerkorganisatie. Haar analytische, doortastend en heel prettig manier van werken hebben ons zeker verder gebracht. Vooral het adequaat kunnen schakelen op verschillende niveaus (van strategisch tot operationeel) was erg behulpzaam in dit traject. En alsof dit niet genoeg was bleek Heide ook nog eens een heel fijn mens die ik zeker in gedachten houd voor toekomstige opdrachten!

Ingrid de Jong 

Strategisch adviseur

Cubiss | 2020 & 2021

Heide heeft het unieke talent om van strategische doelstellingen een concrete en uitvoerbare aanpak te maken waarbij ze heel goed kan schakelen tussen allerlei niveaus en een gesprekspartner is voor iedereen. Geen uitdaging is te groot, en voor haar juist interessant. Heide is een creatieve organisator en programmeur die weet hoe ze vorm en inhoud op een slimme manier bij elkaar moet brengen zodat het elkaar versterkt. Ze is een verbinder en weet van aanpakken. 

Wietske Kamsma 

Programma manager

Alliantie Digitaal Samenleven

2020 & 2021

Heide heeft het unieke talent om van strategische doelstellingen een concrete en uitvoerbare aanpak te maken waarbij ze heel goed kan schakelen tussen allerlei niveaus en een gesprekspartner is voor iedereen. Geen uitdaging is te groot, en voor haar juist interessant. Heide is een creatieve organisator en programmeur die weet hoe ze vorm en inhoud op een slimme manier bij elkaar moet brengen zodat het elkaar versterkt. Ze is een verbinder en weet van aanpakken. 

Rosie van Veen

Senior uitgever

Noordhoff | 2020

Heide heeft voor de lesmethode Nieuw Nederlands (VO) een nieuw onderdeel digitale geletterdheid in de startblokken gezet: werving experts en het begeleiden van auteursteam tot het uitwerken van een leerlijn en onderwijskundig concept. Wow, wat heeft ze dat goed gedaan! Ik heb me geen moment zorgen gemaakt.

Heide komt goed en snel tot de kern van de opdracht, waarbij ze door goede vragen te stellen zorgt dat we snel op één lijn zitten. Ze draagt zorg voor het hele proces: planning, communicatie, proces, waarbij eenieders talenten op de juiste manier worden ingezet. Tussentijdse updates worden efficiënt en goed voorbereid. Het traject werd geheel volgens afspraak afgerond

Martin de Jong 

Directeur MVO

VodafoneZiggo | 2019

Heide is een goede sparringpartner op strategisch niveau en zorgt desgewenst ook voor de uitvoering. Met haar grote netwerk in het veld van mediawijsheid en digitale inclusie overziet zij snel mogelijke kansen voor samenwerkingen tussen organisaties.

Maartje Vrolijk & Floor Klein

CSR Managers 

VodafoneZiggo | 2019

Heide is een goede sparringpartner op strategisch niveau en zorgt desgewenst ook voor de uitvoering. Met haar grote netwerk in het veld van mediawijsheid en digitale inclusie overziet zij snel mogelijke kansen voor samenwerkingen tussen organisaties.

CONTACT

Samenwerken?
neem contact op via:

mail@heidegoris.nl

+316 81361681

bottom of page